Kratia DropPrevious    Next
Kratia Sword
Previous    Next


blue sky chain helm blue sky hat blue sky handband blue sky helm kratia dagger
kratia greatsword kratia jewel kratia longbow kratia scale kratia seal
kratia spear kratia staff kratia sword kratia tome kratia warhammer